Účelem fondu je podpora celistvého přístupu ke společensko-vědní problematice. Soudobý rozmach specializovaných oborů je sice velmi užitečný, ale pro řešení komplexních problémů, při nichž nejen rozdílné, ale také protichůdné názory, hodnoty, způsoby a cíle života vytvářejí negativní atmosféru pro lidský život, je třeba širší badatelský záběr. Obsahovou a metodickou osnovu tohoto přístupu nastiňují stěžení spisy Jaroslava Krejčího z poslední fáze jeho publikační činnosti viz odkaz literatura.

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích
vypisuje v akademickém roce 2011/2012 další ročník

Ceny Jaroslava Krejčího


Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč. Termín uzávěrky: 31. 3. 2012. Cena bude udělena na půdě AV ČR do 30. června 2012.

Žádosti, které obsahují nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru, posílejte do 31. 3. 2012 na email: jirsova@mua.cas.cz kontaktní telefon 286 010 136


Na podzim loňského roku vypsal fond soutěž o nejlepší původní vědeckou studii z oblasti integrované společenské vědy v rozsahu 20–30 normostran, rovněž určenou pro studenty a mladé vědecké pracovníky do 35 let. Jako nejlepší byla odbornou porotou uznána práce Mgr. Víta Šislera (*1978) z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty University Karlovy European Courts’ Authority Contested? The Case of Marriage and Divorce Fatwas On-line.

Obě ceny byly laureátům slavnostně předány 26. září 2011 ve velkém sále Lannovy vily. Při této příležitosti bylo vzpomenuto letošních 95. narozenin zakladatele Badatelského nadačního fondu profesora Jaroslava Krejčího, a to předpremiérovou projekcí dokumentárního televizního filmu o jubilantově životě a díle, natočeného režisérem Jiřím Vondrákem.

FOTOGALERIE Z UDÍLENÍ CEN 2011

All rights reserved to Badatelský nadační fond 2008 / Designed by BARBARADESIGN / CODE: FILIP HORAK