Cena Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let v humanitních oborech s přihlédnutím k celistvému přístupu ke společensko-vědní problematice. Pro udělení ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení. Cena je spojena s příspěvkem ve výši 20 000 Kč.

Nominace posílejte do konce března každého roku na email jirsova@mua.cas.cz . Žádost musí obsahovat jméno, datum narození, kontakt, stručný životopis, seznam publikovaných prací a doporučení významné vědecké osobnosti. Cena je udělována na podzim.Laureáti Ceny Jaroslava Krejčího

 • 2019
  1. Jana Stehlíková (*1993), právnička
 • 2017
  1. Radka Šustrová (*1986), historička
 • 2016
  1. Marie Dlouhá (*1987), socioložka
  2. Aleš Kudrnáč (*1988), sociolog
 • 2015
  1. Jana Vargovčíková (*1986), politoložka
  2. Martin Klečacký (*1985), historik
 • 2014
  1. Milan Hanyš (*1985), filosof, religionista, kulturní antropolog
 • 2013
  1. Ivan Prchlík (*1978), historik, klasický filolog
  2. Štefan Pilát (*1982), slovanský filolog
 • 2012
  1. Karel Černý (*1980), sociolog, arabista, islamolog
 • 2011
  1. Rudolf Kučera (*1980), historik

Cena za mimořádnou vědeckou práci/publikaci

Cena je určena pro studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let v humanitních oborech s přihlédnutím k celistvému přístupu ke společensko-vědní problematice. Pro udělení ceny je rozhodující kvalita práce, ať už publikované nebo nepublikované. Cena je spojena s příspěvkem do 20 000 Kč.

Nominace posílejte do konce března každého roku na email jirsova@mua.cas.cz . Žádost musí obsahovat jméno, datum narození, kontakt, stručný životopis a předmětnou publikaci nebo její excerptum. Cena je udělována na podzim.Laureáti Ceny za mimořádnou vědeckou práci/publikaci

 • 2016
  1. Karin Hofmeistrová (*1989), politoložka
 • 2014
  1. Martin Musílek (*1980), historik
  2. Rudolf Kučera (*1980), historik
 • 2013
  1. Pavel Horák (*1983), historik a publicista
 • 2012
  1. Vítězslav Sommer (*1981), historik a politolog
 • 2011
  1. Vít Šisler (*1980), arabista, právník, informatikAll rights reserved to Badatelský nadační fond 2019 / Webhosting hukot.net