Kontakt

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčího, IČ 27655270,
c/o MÚA AV ČR, Gabčíkova 2362/10, 18200 Praha 8


PhDr. Josef Tomeš (předseda správní rady), 607 893 869, tomes@mua.cas.cz

PhDr. Hana Kallus, PhD (členka správní rady), 603 180 125, hana.kallus@law.muni.cz

PhDr. Miroslav Krupička (člen správní rady), 602 279 543, mir.krupicka@gmail.com
All rights reserved to Badatelský nadační fond 2019 / Webhosting hukot.net