Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích

V říjnu 2006 vznikl v Praze Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích. Fond nese jméno profesora Krejčího (*13.2.1916), jenž od konce šedesátých let minulého století až dosud působí na univerzitě v britském Lancasteru, a jeho zesnulé manželky, která byla jeho životní oporou a spolupracovnicí na stěžejních dílech. Kromě své odborné literární činnosti chtěli dát manželé Krejčí ještě jiným způsobem hodnotu svému dílu. Založení badatelského nadačního fondu se jim jevilo jako nejvhodnější řešení. Pro jeho umístění přicházela v úvahu nejprve lancasterská univerzita, ale po roce 1989 se otevřely možnosti doma.

Členy správní rady badatelského nadačního fondu jsou Josef Tomeš z Masarykova ústavu Akademie věd České republiky v Praze, Miroslav Krupička z Českého rozhlasu a Hana Katrňáková z Masarykovy univerzity v Brně. Fond úzce spolupracuje se sociologem Jiřím Rybou, spolumajitelem nakladatelství SLON.

Účelem fondu je podpora celistvého přístupu ke společensko-vědní problematice. Soudobý rozmach specializovaných oborů je sice velmi užitečný, ale pro řešení komplexních problémů, při nichž nejen rozdílné, ale také protichůdné názory, hodnoty, způsoby a cíle života vytvářejí negativní atmosféru pro lidský život, je třeba širší badatelský záběr. Takový, který postihne souběh uvedených kontrastů a pokud možno naznačí cestu k jejich redukci. Obsahovou a metodickou osnovu tohoto přístupu nastiňují stěžení spisy Jaroslava Krejčího z poslední fáze jeho publikační činnosti. V češtině se jedná zejména o tituly: Postižitelné proudy dějin (Praha, SLON, 2002); Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář a duchovní základy civilizační plurality (Karolinum, Praha 1996); Civilizace Asie a Blízkého východu – Náboženství a politika v souhře a střetávání (Karolinum, Praha 1993). Další podrobnější bibliografii s ukázkami klíčových článků obsahuje 3.doplněné vydání Krejčího pamětí Mezi demokracií a diktaturou, Domov a exil (Masarykův ústav – Archiv AVČR, Praha 2006). V angličtině patří k významným Krejčího dílům spis „The Paths of Civilization“ (Palgrave Macmillan, Basingstoke – New York, 2004).

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích si klade za cíl podporovat badatelskou, vydavatelskou a pedagogickou činnost v oboru integrované společenské vědy a usiluje o syntetický pohled na dějinné epochy, jejich strukturu a časoprostorovou souvislost. Současně bude poskytovat granty a stipendia, vypisovat konkurzní témata pro práce a také vyhlašovat a udělovat ceny. Činnost fondu, který je plně financován ze soukromých zdrojů zakladatelů, je v úplném začátku. Proto budou prozatím podporovány příspěvky určené k publikování v odborných časopisech a sbornících.


All rights reserved to Badatelský nadační fond 2008 / Designed by BARBARADESIGN / CODE: FILIP HORAK