Stipendia

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vypisuje v roce 2010 následující STIPENDIA A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Cena Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč. Termín vypsání: 1.10. 2010. Termín uzávěrky: 31.12. 2010. Cena bude udělena na půdě AV ČR do 30. června 2011.

Žádosti, které obsahují nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru, posílejte do 31. 12. 2010 na email: jirsova@mua.cas.cz ; kontaktní telefon 286 010 136

Soutěž o nejlepší vědeckou práci z oblasti integrované společenské vědy

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vypisuje soutěž o nejlepší původní vědeckou studii z oblasti integrované společenské vědy v rozsahu 20–30 normostran, která je určena pro studenty/studentky a mladé vědecké pracovníky/pracovnice do 35 let. Vyhodnocení prací provádí Fond za pomoci renomovaných odborníků. První cena činí 15 tisíc, druhá cena 10 tisíc a třetí cena 5 tisíc Kč. Termín vypsání: 1.10. 2010. Termín uzávěrky: 15.4. 2011. Vyhodnocení proběhne do 30. 5. 2011.

Pro letošní rok byly vybrány následující tematické okruhy:
  • Civilizace a kultura. Definice a vývoj pojmů
  • Je multikulturalismus mrtev?
  • Vztah češství a evropanství v dějinné perspektivě
  • Extrémy se dotýkají. Paralely mezi komunismem a nacismem
  • Islám v dnešní evropské civilizaci


  • Žádosti, které obsahují rukopis předmětné autorizované vědecké práce, nacionale a spojení na uchazeče, posílejte do 15.4. 2011 na email: jirsova@mua.cas.cz; kontaktní telefon 286 010 136

    All rights reserved to Badatelský nadační fond 2008 / Designed by BARBARADESIGN / CODE: FILIP HORAK